Tävlingsinformation

Allt du behöver veta om Res SMART tillsammans

Res SMART tillsammans

Res SMART tillsammans är en tävling under april, maj och juni där användare av SMARTSverige appen kan tävla på olika sätt, antingen mot sig själv eller mot andra användare. Appen SMARTSverige och Res SMART tillsammans är en del av ett forsknings- och innovationsprojekt med olika partners i Sverige. Arbetet leds av forskningsinstitutet RISE Viktoria AB. Alla som bor i Sverige, uppfyller tävlingsreglerna och som har en iOS- eller Androidtelefon kan delta. Emellertid är fokus i tävlingen invånare i och omkring Göteborg och Stockholm.

Res SMART tillsammans består av 4 typer av tävlingar som kommer sker under april, maj och juni: Leaderboard tävlingen, Personliga utmaningar, Rewardshop och Stockholm vs. Göteborg. I de första tre typerna kan användare vinna priser, medan tävlingen Stockholm vs. Göteborg är en jakt på vilken stad som reser mest hållbart. Denna tävling kommer ej leda till ett specifikt pris förutom ett erkännande att Göteborg eller Stockholm reser mest hållbart våren 2017. På den här sidan hittar du information om hur tävlingarna fungerar samt hur du kan vinna priser. En tävling förutsätter tävlingsregler. Vill du läsa mer om tävlingsreglerna för Res SMART tillsammans så kan du hitta de här.

Leaderboard tävlingen

Alla användare av appen SMARTSverige deltar automatisk i leaderboard tävlingen. Tre (3) vinnare utses varje månad (4:e maj, 4:e juni och 4:e juli). Användare får 1 poäng för varje tågkilometer man reser, 8 poäng för varje buss, spårvagn, och tunnelbanekilometer och 25 poäng för varje gång och cykelkilometer. Vinnaren får besked i appen och via mejl om att de har vunnit. Notera: dessa poäng syns inte i appen utan bara på www.smartisverige.se/ressmart (status uppdateras varje timme, ange gärna användarnamn samt ladda upp ett foto. Dessa kommer visas på ledartavlan). Det finns tre topplistor (leaderboards/ledartavlor) som visar ställningen i tävlings tre tävlingskategorier:

  • Hållbart resande. I denna ledartavla ingår poängen för alla hållbara resor (gång, cykel, kollektivtrafik) deltagaren gör och vinnaren i denna overall kategori vinner en GoPro Session Actionkamera som pris.
  • Fysisk aktivitet. I denna ledartavla ingår poäng för alla gång och cykelresor deltagarna gör och vinnaren av denna kategori vinner en Fitbit Charge 2 klocka.                  
  • Kollektivtrafik. I denna ledartabla ingår alla kollektivtrafikresor deltagarna gör och vinnaren av denna kategori vinner en Fitbit Charge 2 klocka.


Vinnaren av hållbart resande topplistan vinner en GoPro Session Actionkamera!

Personliga utmaningar

Beroende på hur användarna av SMARTSverige regelbundet reser kommer användare få inbjudningar till personliga utmaningar under april, maj och juni. Målet med personliga utmaningar som tävling är att göra individens resmönster mer hållbart. Om användaren antar den utmaning som hen får och lyckas genomföra den vinner användaren ett pris. Varje personlig utmaning pågår ungefär en vecka och fokuserar antingen minskning av bilkilometer eller att öka användning av andra färdsätt, som till exempel: “Förra vecka körde du 200 km med bilen, om du kör mindre än 150 km kommande vecka så vinner du ett presentkort”. 

Priser som användaren kan vinna består bland annat av laddningar för antingen Västtrafik eller SL kollektivresor. Om en användare har vunnit priset tar vi kontakt med vinnaren genom epost och appen för att distribuera priset till vinnaren. Personliga utmaningar förmedlas via appen och användare behöver "anta" utmaningen för att aktivera denna tävling när man bjuds in att delta. Bilderna nedan visar hur man accepterar en utmaning i appen och på så sätt aktiviteter en personlig utmaning som tävling.

Välj nya utmaningen och tryck på “anta utmaning”

Rewardshop

Användare av appen SMARTSverige får automatiskt poäng i appen för hållbara resor. Dessa poäng, som inte ska blandas ihop med poängen i leaderboard tävlingen, visas direkt i appen. Användare får 20 poäng för varje gång- och cykelfärd och 20 poäng för varje kollektivtrafikresa (för resor av 1 kilometer eller mer inom Stockholms- eller Göteborgsregionen). De poäng har alltså ingen relation med leaderboard tävlingen och de poäng som beräknas där. Poäng som användare får i appen har ett värde och kan användas i rewardshopen (benämnd ”Belöningar” i  appen). Poängen används för att ta del av erbjudanden som distribueras genom rewardshopen. Från och med 18:e april kommer erbjudanden att läggas till under meny i shopen (benämnd ”Belöningar” i  appen). I Lerum och Ale som är specifika testområden för hållbara tjänster kommer invånare även få tillgång till mobilitetstjänster vilka kommer marknadsföras genom appen. Även detta kommer att ske från och med 18:e april. 

Växla om poäng till bland annat biljetter för EM Ridsport i Göteborg

Stockholm vs. Göteborg

Jakten på vilken stad som är mest hållbart i termer av resande, Stockholm eller Göteborg, handlar om att se hur olika städer med olika förutsättningar genom sina invånare presterar när det kommer till hållbart resande. Jakten på vilken stad som reser mest hållbart april, maj och juni 2017 sker automatiskt genom det resande som användare av SMARTSverige från Stockholm resepektive Göteborg gör. Städerna kommer kontinuerligt att jämföras på samma webbsida som leaderboard tävlingen.  

En av de viktigaste aspekterna att jämföra städer är CO2 utsläpp per person och per kilometer. Detta visas på webbsidan. För att stimulera jakten mellan Stockholm och Göteborg ytterligare kommer studenter från Chalmers, KTG, Stockholm universitet och Göteborg även delta. För att visa denna kamp på ett bättre sätt kommer även studenttävlingen snart visas på leaderboard sidan.