SMART Challenges are out!

Win 100 Kr of Credit!

Du har till midnatt för att anta utmaningen i appen och ta chansen på att vinna 100 Kr kontoladdning för antingen Västtrafik eller SL. Använd bilen i mindre än 400 km kommande vecka och priset är ditt. För att delta måste man anta utmaningen manuellt. Bilden visar hur du antar utmaningen i appen om du har bjudits in att delta.

You have until midnight to accept the challenge in the app and take the chance to win 100 kr of cash charge for either Västtrafik or SL credit! Use the car in less than 400 km coming week and the price is yours. To participate, you must manually accept the challenge in the app. The picture shows how to assume the challenge in the app if you have been invited to participate!


 

Dela!

Lämna en kommentar